Certyfikowane szkolenia sprzedazowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest wykorzystywani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach prawych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w układu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które dokonują w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania spotykające się w takich strefach powinny posiadać dobre certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie inne urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

FlyBra

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien stanowić wykonany razem z zawartymi w niej wytycznymi, co w działalności jest kierować do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a urządzeń (i środowiska) działających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.