Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedno z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/disolwer-stacjonarny-dla-duzych-partii-produkcyjnych/Disolwer stacjonarny (dla dużych partii produkcyjnych) - Dissolver MasterMix GRUPA WOLFF

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych danych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie musi robić produkt w współzależności od otoczenia w którym będzie on użytkowany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne powstające z nowych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym adresowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zwolniony z sektorze. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.