Program finansowy dla stowarzyszen

Symfonia projekt to pakiet, który działa zarządzanie w słabych i niewielkich firmach. Jest o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał napisany zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to działa w prowadzeniu firmy w jej naturalnej czynności w ról ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w poważnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i lekkich. Moduł Kadry zaś Płace służy do prowadzenia wynagrodzeniami oraz danymi ludzi. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w zdaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w istocie sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest zdrowa dla firm będących kilka oddziałów natomiast w wszyscy zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest grany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które mówią księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu można wykonywać rozrachunki z tytułami i pracownikami. W szerokim stopniu ułatwia analizy dochodowości.