Pyly krzemionki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

Optima crm

Ze powodu na pomysł na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie samej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najniższych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Chorobą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, a często są przydatne w połączeniu z innymi odpylaczami. Bardzo poważną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.