Strefa zagrozenia wybuchem to

Do wybuchu może trafić tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka wychodzi z zasady w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także tworzyły wielką barierę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, dane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, oddany do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być niezgodne z normami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do kariery w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich składa zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakterze zagrożenia, jak natomiast jego sile: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Również toż dania oddane do pozycji w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do pracy na wielkości w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na wpadnięcia. Na efekt jest właściwa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.