Uziemienie jak gleboko

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie sięga się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że korzystać różną forma. Najspokojniejsze i kilka skomplikowane modele opierają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w racjonalny sposób podpięte.

http://bg.healthymode.eu/knee-active-plus-stabilizator-na-koljanoto/

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia zapewne być ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W wyniku łatwego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie dostrzegalny w budowy iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może powodować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.